Stresskonsulent til stressforebyggelse – Heun stresskonsulent

Forebyg stress med en stresskonsulent

Tag en stresskonsulent med på råd fra starten af og etabler den forebyggende stress-strategi, der passer til netop jeres organisation. 

“KLART vil jeg anbefale virksomheder at investere i den forebyggende indsats, og er man ramt af stress, så kan Gabriele også være med til at få dig tilbage til normalen igen” – Morten VossStress på arbejdspladsen
Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Outsource jeres trivsel og få verdensklasse medarbejdere

Nytænkning – Med outsourcing af jeres trivsel har I overblikket og stadigvæk fingeren på pulsen samtidig med, at I får frigivet tid til at fokusere på jeres kerneydelser og opgaver, der udvikler kulturen, medarbejderne og understøtter virksomhedens strategi.

Trivsel, der er outsourcet, skaber en helt ny dynamik og energi i organisationen, som smitter positivt af på medarbejdernes opfattelsen af, hvad stress er kontra, hvor presset man egentlig er. Få jeres medarbejdere klædt mentalt på til at kunne klare og håndtere perioder med ekstra pres her & nu, og fremadrettet på den mest hensigtsmæssige måde. Til gavn for hele organisationen, udviklingen af den enkelte medarbejder og jeres kultur.

“Jeg var utrolig stresset, forvirret og havde mange fysiske symptomer. Smerter i nakke og ryg, synsforstyrrelser og følte ind imellem, at jeg skulle besvime, inden jeg startede på forløbet. Jeg har fået det 99% bedre nu, og har en værktøjskasse, der hjælper og guider mig” – Amie N’DongHer er hvad I skal vide om stress i virksomheden

Begrebet “stress” er ofte misforstået og bliver blandet sammen med travlhed og press på den ene side og kollapset, den totale nedsmeltning og den lange sygemelding på den anden side. Den sammenblanding er ofte årsagen til, at nogle ikke orker at høre eller tale om stress.

“Som leder er jeg altid åben overfor at lære mere om mig selv, der kan gavne mit virke som leder og så sandelig også mit privatliv. KLART synes jeg, at det som arbejdsgiver/leder er vores ansvar at skabe et “sundt” arbejdsmiljø, hvor trivsel altid skal være et fokuspunkt, og hvor det er vores ansvar at gøre hvad vi kan for, at vores kollegaer ikke ender med at blive ramt af stress pga. arbejdet” – Morten Voss“Man skal både føle sig godt tilpas og være i stand til at klare hverdagens udfordringer” er Sundhedsstyrelsens definition af trivsel, som tager udgangspunk i WHO’s definition af mental sundhed, hvor der er fokus på i hvilken grad man kan:

 1. Udfolde sine evner
 2. Håndtere dagligdagens belastninger
 3. Indgå i fællesskaber med andre mennesker

Styrker man opmærksomhedsniveauet for travlhed, minimerer man også risikoen for stress. Det højner trivslen og er med til at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Iflg. Arbejdsmiljøloven har lederen ansvaret for at tage hånd om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det sagt, så har man selv et medansvar for at bidrage til et godt og mentalt sundt arbejdsmiljø.

Forestil dig organisationer med en stresset leder eller flere.

Stress er komplekst, kan ramme alle, og gør det oftest meget ubelejligt for alle parter involveret menneskeligt og økonomisk.

Stress trækker lange tråde og finder sin vej rundt i organisationen, hvor den efterlader sine spor, der bl.a. påvirker bundlinjen, konkurrenceevnen og employer brand. Det påvirker den mentale sundhed, det psykiske arbejdsmiljø og ændrer virksomhedskulturen, arbejdskulturen og tonen lynhurtigt i negativ retning. Omkostningerne til at rekruttere nye medarbejdere stiger fordi gode medarbejdere og talenterne automatisk søger væk.

En stressrelateret sygemelding koster typisk det, der svarer til medarbejderens bruttoårsløn. Hertil kommer de mulige graverende tastefejl, regnefejl, kontraktuelle fejl mv., der kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheden.

En genplacering koster typrisk 150-200% af lønniveauet, afhængig af branche, profil, tilgængelighed mv.

Mangel på medarbejdere øger arbejdspresset blandt de eksisterende medarbejdere, det resulterer ofte i en stigning i fejl og sygemeldinger og kan kickstarte en potentiel dominoeffekt.

Stress, arbejdesrelateret, privat eller som oftest et mix af begge, påvirker hele organisationen og er et tegn på, at der er noget galt et eller andet sted, noget der med fordel kan korrigeres.

Ifølge ny forskning (kilde: ‘En giftig stresscocktail’ af forsker Helle Hein) findes der fire stressformer:
 1. Udbrændthed
 2. Kedsomhed
 3. Eksistentiel stress
 4. Moralsk stress
Alle fire stressformer kan være i spil samtidig i en organisation.

Udbrændthed er den mest udbredte af alle stressformer og kan koste virksomheden millioner af kroner i direkte og indirekte omkostninger.

Når man forebygger stress øger man trivslen og arbejdsglæden. Det udvikler og styrker samarbejdet i en organisation, også på tværs, og mindsker risikoen for stress. En forebyggende stresspolitik i virksomhede sikrer, at alle er medansvarlige for et godt og sundt mentalt arbejdsmiljø.

Stressbehandling går de fleste gange hånd-i-hånd med en sygemelding. Behandling er individbaseret, foregår udenfor virksomheden og isolerer den ramte medarbejder.

Psykologisk tryghed, resultaterne fra den lovpligtige APV eller en trivselsmåling kan ikke stå alene. Det er den efterfølgende handling, der er afgørende for et udviklende resultat.

  Kontakt mig helt uforpligtende i dag

  Fortæl mig, hvad I gør i dag, hvordan I griber det an og hvad I må have af eventuelle udfordringer, så kan jeg fortælle, hvad jeg kan hjælpe jer med. Samtalen er naturligvis fortrolig og uforpligtende.