Stress på arbejdspladsen – undgå stress i virksomheden

Outsource jeres trivsel og få et økonomisk sikkerhedsnet i verdensklasse

Invester i medarbejderes trivsel samt styrkelse og monitorering af deres travlhedsniveau. Minimer risikoen for stress ved at outsource jeres trivsel, og få den økonomiske fordel, der følger med.

En stressrelateret sygemeldt medarbejder koster typisk, hvad der svarer til medarbejderens bruttoårsløn plus alt det ”løse” der følger med. For det beløb kan I få styrket og monitorerede travlhedsniveauet for godt 80 af jeres medarbejdere, hvis månedslønnen for den stressramte medarbejder ligger på kr. 35.000. I minimere dermed risikoen for stress og kan spotte eventuel mistrivsel meget tidligere.

”Stress koster utrolig meget uro i en virksomhed. Og så koster det endnu mere i sygemeldinger og ineffektivitet” – Amie N’DongStressforebyggelse

Udviklingen sker i virksomheden

Lad den primære forebyggelse foregå i virksomheden, og I er garanteret et arbejdsmiljø i verdensklasse.

Sådan ser forløbet ud hos mig

Start med et pilotprojekt i en enkelt afdeling, for en specifik gruppe eller et team. Det er en tryg fremgangsmåde. Den sikrer en stabil udvikling, og er efterfølgende nem at implementere i resten af organisationen.

Varigheden:
Afhængig af størrelsen på og behovet i jeres virksomhed, ligger antallet af sessioner pr. medarbejder typisk på 3-5 sessioner fordelt over et halvt til et helt år. Sessionerne kan med fordel foregår i et egnet lokale på jeres lokation. Antallet af sessioner varierer fra person til person. For at sikre et holdbart resultat er anbefalingen dog, at forløbet kører over et helt år.

Effekten af forløbet:

 • Individuel kompetenceudvikling af medarbejderstyrken
 • Minimerer stressniveauet markant og målbart
 • Optimerer medarbejdernes performance 
 • Styrker det psykiske arbejdsmiljø
 • Øger trivsel
 • Sikrer, at alle er ansvarlig for et godt arbejdsmiljø
 • Styrker ‘Vi-følelsen’ i organisationen og aftabuiserer stress
 • Strakshåndtering af usund stress og afværger den skadelige stress
 • Strakshåndtering af skadelig stress og afværger en stress-sygemelding

Gevinsten:

 • Stabil udvikling
 • Bedre bundlinje
 • Øget employer branding
 • Mindsker rekrutteringsomkostningerne
 • Tiltrækker nye medarbejdere og talenter
 • Fastholder medarbejdere og talenter

Sidegevinst:
I støtter FN’s verdensmål nr. 3 “Sundhed og trivsel” og nr. 12 “Ansvarligt forbrug og produktion”.


  Kontakt mig helt uforpligtende i dag

  Fortæl mig, hvad I gør i dag, hvordan I griber det an og hvad I må have af eventuelle udfordringer, så kan jeg fortælle, hvad jeg kan hjælpe jer med. Samtalen er naturligvis fortrolig og uforpligtende.